Riskutbildningar vid körutbildning

Riskutbildningar

Riskutbildningen består utav två delar och är en viktig del av körutbildningen.

Del 1

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Del 2

Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar.

Risk 1

Riskettan är en obligatorisk teoretisk utbildning som ingår i körkortsutbildningen.

Utbildningens innehåll

Den berör riskfulla beteenden i trafiken, alkohol, droger och trötthet. Under lektionen ges tid till diskussioner, reflektioner och gruppövningar.

Lektionstid

Lektionstiden är minst 180 min plus tid för raster. Den planerade tiden totalt är 3,5 timmar